torsdag 28 februari 2013

" Rättsskyddet "

säger vi i vardagslag!

LO-TCO Rättsskydd AB heter bolaget. Det är fackens egna advokatbyrå kan man säga.

Kontor vid Norra Bantorget mittemot LO!

Morgonsolen stiger och kastar ljus på LO- borgen!
Kan LO behöva!

LO-TCO Rättsskydd AB har omkring 60 anställda som, förutom några få administrativ personal, är jurister!

När medlemmar i LO eller TCO anser sig felaktigt behandlade kan de få rättshjälp av sitt fack och då anlitas rättsskyddet. Det gäller då inom arbetsrättens område eller försäkringsfrågor.

Ibland kan unga jurister behöva några ord på vägen av någon äldre avtalsmånglare med år på nacken.
Därför var jag inne hos dom i går.

Jag tycker det är skoj om man kan bidra med något korn och så får man träffa gamla vänner och göra nya bekantskaper! Jag har under årens lopp haft mycket ihop med rättsskyddet och många personer är kvar!

Jag måste också få berätta om en rolig grej, extra rolig för mig!
När jag var på Rättsskyddet så kom R in och berättade nyheten att ILO, FN; s organ i frågor om arbetsmarknadsrelationer, riktar skarp kritik mot Sverige och regeringen.

Det handlar om det så kallade Laval- ärendet.
Jag var ledamot i Arbetsdomstolen när frågan om skadestånd avgjordes.
Jag var av annan uppfattning än majoriteten och skrev ett särskilt yttrande som gick ut på att facken hade rätt att vidta stridsåtgärder.
Som en följd av det var inte facken skadeståndsskyldiga och skulle inte heller stå för rättegångskostnaderna menade jag.

Jag var ensam om den uppfattningen men enligt ILO hade jag rätt och majoriteten fel!

Klipp ur Arbetet:

ILO: Lavallagen är olaglig

FN:organet ILO underkänner Lex Laval, de lagändringar som Sverige genomförde efter EG-domstolens uppmärksammade Lavaldom. Svensk rätt strider mot internationell rätt, slår ILO fast.
– Det är ett väldigt glädjande besked, säger Claes-Mikael Jonsson, LO:s jurist. Framför allt för Byggnads och Elektrikerna som i det närmaste varit utsatta för en häxprocess.
Det är ILO:s expertkommitté, som består av oberoende juridiska experter, som kommit fram till att Lex Laval strider mot ILO:s kärnkonventioner om förenings- och förhandlingsrätt. I yttrandet uppmanas den svenska regeringen att ändra lagstiftningen som begränsar fackliga organisationers möjligheter till stridsåtgärder för att tvinga fram kollektivavtal med utländska företag.
Det skulle vara väldigt förvånande om regeringen inte tog yttrandet på största allvar, menar Claes-Mikael Jonsson.
– Den kritik som riktas mot regeringen är mycket skarp. Den här typen av formuleringar brukar användas om diktaturer i Central Afrika och Burma.
ILO uppmanar även den svenska regeringen att kompensera Byggnads och Elektrikerna för de skadestånd som de tvingades att betala till det lettiska företaget Laval. Skadestånden utdömdes trots att Arbetsdomstolen i ett tidigare avgörande ansett stridsåtgärderna tillåtna. Totalt fick de två förbunden betala drygt tre miljoner kronor till Laval.
Bakgrunden till ILO:s prövning är en anmälan från LO och TCO sommaren 2010..
– Vi förutsätter att regeringen, i enlighet med ILO:s uppmaning, snarast kallar parterna till samråd för att berätta hur den tänker agera. säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och TCO:s ordförande Eva Nordmark i ett gemensamt uttalande i dag.
ILO uttrycker också en allmän oro över utvecklingen i Sverige och ber den svenska regeringen att återkomma med information på ett antal punkter.
Expertkommitténs yttrande innehåller flera principiella ställningstaganden. Kommittén slår fast att strejkrätten inte kan begränsas genom krav på proportionalitet samt att fackföreningar inte kan krävas på skadestånd för strejker som skyddas av internationella konventioner.

För den intresserade finns Arbetsdomstolens dom i sin helhet här.

Lev väl!

4 kommentarer:

  1. Jag tror det är bra att du håller dig aktiv och håller på med hjärnjympa, där av dina framgångar.
    Grattiskram.

    SvaraRadera
  2. Majoritetsbeslut är ingen garanti för att beslutet är rätt och riktigt. Det är alltid viktigt att stå för sin åsikt och reservera sig mot beslut som strider mot ens egen uppfattning.Bra jobbat! Själva har vi släppt alla kopplingar till våra gamla yrkesverksamheter,men håller naturligtvis knopp och kropp igång på många olika sätt. Man får inte slöa till bara för man är pensionär. Kram, 3M

    SvaraRadera