onsdag 23 november 2011

Privatiseringen

av offentlig verksamhet är enligt min mening en helt galen politik. Det är ett tankefel som leder till systemfel.
Skattefinansierad verksamhet som vi alla behöver skall drivas gemensamt av staten, landstingen och kommunerna. Det skall inte finnas något vinstintresse som styr eller påverkar verksamheten.
Att det, som framkommit under senaste tiden, genereras vinster i vården som via skatteparadis blir obeskattade miljoninkomster för riskkapitalister är för mig ofattbart. Överskott i vårdbudgeten skall ge mera vård och inget annat, det är för mig självklart.
Att svenska folket accepterar detta är för mig obegripligt.
Samma sak gäller Apoteken och Arlandabanan, vinster förs över till skatteparadis samtidigt som vi skattebetalare delfinansierar verksamheten. Detta borde förbjudas i lag.

Att privata intressen kommit in i skolan är också helt fel, att lära barnen att räkna och skriva skall inte få styras av vinstintresse.

Ett annat problem är att när verksamheten lagts ut på ett antal entreprenörer och underentreprenörer så finns inte längre någon som har ansvar. Inom järnvägstrafiken och kommunikationerna i Stockholm finns det ingen chef som inte har flertal andra att skylla på. Det finns stora brister inom området kommunikationer, men det finns ingen som har ansvar. Jag har vid ett otal tillfällen försökt få kontakt med en ansvarig chef inom viktiga områden men hittills misslyckats.
Det är synd om människan lär Strindberg ha sagt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar